You are here

Công ty TNHH Đông Hồ

Giấy phép kinh doanh: 
1602000133
Địa chỉ: 
tổ 22 - phường Yên Thịnh - TPYB tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3858545
Giám đốc: 
Trần Quảng Đại