You are here

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Hà

Giấy phép kinh doanh: 
1602000183
Địa chỉ: 
tổ 28 - phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3871456
Giám đốc: 
Lương Minh