You are here

Công ty TNHH chè Thanh Tâm

Giấy phép kinh doanh: 
1602000130
Địa chỉ: 
xã Nghĩa Tâm - huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
Số điện thoại: 
029.3873100
Giám đốc: 
Hoàng Thúy Vuông