Skip to main content

Thông báo Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát trực tuyến vào Luật Cạnh tranh sửa đổi

Thông báo Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát trực tuyến vào Luật Cạnh tranh sửa đổi

Thông báo Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát trực tuyến vào Luật Cạnh tranh sửa đổi

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát trực tuyến vào Luật Cạnh tranh sửa đổi

 

Ngày 7/6/2017 Sở Công Thương Yên Bái nhận được văn bản số 40/VPHĐCT ngày 5/6/2017 của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh  - Bộ Công thương về việc tổ chức cuộc khảo sát về “Luật cạnh tranh và định hướng sửa đổi” thông qua đường dây khảo sát trực tuyến: http://tinyurl.com/luatcanhtranh (tiếng việt); http://tinyurl.com/competitionlaw (tiếng Anh). Theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đang trong quá trình được Bộ Công Thương dự thảo và dự kiến sẽ được trình Quốc hội ban hành trong thời gian sắp tới. Với phạm vi và đối tượng điều chỉnh được mở rộng và nhiều nội dung được sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế giai đoạn hội nhập sâu, để đảm bảo việc đánh giá tác động của Dự án luật được đầy đủ và khách quan, vì vậy Sở Công Thương Yên Bái phổ biến 2 đường dẫn trên đến các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị đơn vị nào quan tâm triển khai tham gia trả lời khảo sát trực tuyến. Nội dung khảo sát liên quan đến hiểu biết về Luật Cạnh tranh Việt Nam và định hướng sửa đổi những vấn đề tác động đến các cơ quan/ doanh nghiệp và phản hồi từ phía cơ quan/ doanh nghiệp để từ đó hoàn thiện pháp luật Cạnh tranh, xây dựng mội trường cạnh tranh lành mạnh tại  Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh – Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: 04.22205357, 04.22205318.

Nguồn: Phòng QLTM