Skip to main content

Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Sở Công Thương Yên Bái giới thiệu Nội dung và phương pháp tính IIP để các đơn vị liên quan tham khảo.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế về số liệu thống kê công nghiệp, thời gian qua Tổng Cục Thống kê đã phối hợp với cơ quan Hợp tác Quốc tế  Nhật bản (JICA) và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật bản (METI) nghiên cứu xây dựng phương pháp thống kê công nghiệp mới đặt cơ sở cho việc thay thế phương pháp hiện hành, đó là phương pháp Chỉ số sản xuất công nghiệp (Index - Industry Products) gọi tắt là chỉ số IIP.

Để khắc phục những hạn chế của phương pháp cũ và phù hợp với điều kiện, Tổng cục Thống kê đã đưa ra phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp mới (Index - Industry Products hoặc Index of Industrial Production) viết tắt là IIP. Bản chất của phương pháp tính chỉ số IIP là xác định tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất công nghiệp dựa vào khối lượng sản phẩm sản xuất. Toàn bộ doanh nghiệp lớn, vừa và một phần các doanh nghiệp nhỏ cùng các sản phẩm chủ yếu do tỉnh sản xuất đều được tham gia vào tính toán tốc độ tăng trưởng. Phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp là phương pháp đã và đang được các nước phát triển trên thế giới áp dụng rộng rãi và xuất bản kết quả trong Niên giám Thống kê Liên hợp Quốc.

( Nội dung và phương pháp tính chỉ số sản xuất công nghiệp-IIP theo File đính kèm)

Phòng TT- XTTM