Bạn đang ở đây

hát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà.
 
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,
- Thưa các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Thực kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018. Hôm nay, HĐND tỉnh trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) để quyết định một số thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.
 
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý đã đến dự kỳ họp. Chúc các đồng chí cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc kỳ họp của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.
 
- Thưa các vị đại biểu,
- Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!
 
Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 06 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết về chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ thôi việc theo nguyện vọng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 15 ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 51 ngày 23/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Quá trình chuẩn bị nội dung Kỳ họp, theo quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận và cho chủ trương, định hướng một số nội dung để UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra để trình Kỳ họp. Tuy nhiên, kỳ họp lần này có một số nội dung chính sách mới. 
 
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, tập trung thảo luận sâu sắc, thẳng thắn nêu ra các nội dung còn bất cập, vướng mắc, các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, đặc biệt là Chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc theo nguyện vọng và Quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh để các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ, từ đó thống nhất, quyết định các nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, để cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống.
 
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến vào Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Có thể khẳng định: Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, tỉnh ta đã chủ động đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng, trọng điểm, tập trung vào các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục.... 
 
Do vậy, đến nay, đã xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời triển khai thực hiện được nhiều dự án, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa và tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải có giải pháp phù hợp và sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành mới hoàn thành được kế hoạch đề ra. 
 
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, từ thực tiễn công tác và hoạt động, đánh giá thẳng thắn, khách quan về những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi để triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 
Với nội dung chương trình nêu trên, tôi xin khai mạc Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XVIII; chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tin liên quan