Bạn đang ở đây

Dấu mốc mới của ngành thuế Yên Bái

 
Cán bộ ngành thuế tỉnh tập huấn nâng cao kiến thức tin học.
Để đạt mức thu 2.494 tỷ đồng theo mục tiêu mà tỉnh đặt ra, ngành tài chính đã nêu quyết tâm thu cao nhất có thể. Lường trước những khó khăn, ngay từ đầu năm, các đơn vị được giao dự toán đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm về chất lượng số lượng và tiến độ hoàn thành. Nhờ vậy, tỉnh đã hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao trước 30 ngày, hoàn thành dự toán của tỉnh trước 20 ngày.
 
9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt dự toán được giao. Huyện Trấn Yên, Văn Chấn hoàn thành dự toán trước 60 ngày; thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải hoàn thành trước 30 ngày; huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành dự toán thu ngân sách trước 5 ngày kết thúc năm.
Đồng chí Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: "Năm 2017, nhiều giải pháp thu ngân sách của ngành đã phát huy hiệu quả. Cục Thuế tỉnh thường xuyên bám sát và thực hiện nghiêm túc những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế; thường xuyên theo dõi sát tiến độ thu của các địa phương, nắm chắc các nguồn thu, nhất là các nguồn thu còn tiềm năng để tập trung khai thác triệt để góp phần tăng thu ngân sách nhà nước ở các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế. Cục Thuế tỉnh phân công cán bộ nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, đôn đốc doanh nghiệp kê khai kịp thời và nộp hết số thuế phát sinh đúng thời hạn quy định đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để gian lận, trốn thuế...". 
 
Nhờ thực thi những giải pháp đồng bộ với tinh thần cao nhất, cùng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành ủng hộ của doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đến hết ngày 31/12/2017, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.515  tỷ đồng, bằng 130% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 123% dự toán tỉnh, tăng 9% so cùng kỳ.
 
Trong đó, thu từ xuất, nhập khẩu đạt 207 tỷ đồng, bằng 129% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, tăng 35% so với năm trước; thu nội địa đạt 2.302,7 tỷ đồng, bằng 129% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 121% dự toán tỉnh giao, tăng 7% so với năm trước.
 
Một số nguồn thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao như tiền thuê đất đạt 290% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 129% dự toán; thu liên doanh đầu tư nước ngoài đạt 115% dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 113% dự toán; thu quốc doanh đạt 100% dự toán; thu khác ngân sách đạt 104% dự toán; xổ số đạt 111% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 177% dự toán…
Năm 2018, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 2.016 tỷ đồng, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII đã quyết nghị mục tiêu thu đạt 2.218 tỷ đồng, tăng thêm 10% so với dự toán Trung ương giao, mục tiêu phấn đấu đạt 2.397 tỷ đồng, tăng thêm 18,7% so với dự toán Trung ương giao.
 
Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách của tỉnh theo chức năng nhiệm được giao cần tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện những điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến từng đơn vị, cơ sở.
 
Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tái cơ cấu lại kinh tế; tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách địa phương…

 

Tin liên quan