Bạn đang ở đây

ASEAN ra mắt hai ấn phẩm mới

Báo cáo Đầu tư ASEAN là bản báo cáo thường niên phân tích tình hình đầu tư và các vấn đề liên quan trong khu vực.

Năm nay, báo cáo đề cập đến sự phát triển các vùng kinh tế trong ASEAN, vai trò và sự đóng góp của các vùng kinh tế như các cụm công nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư. Với môi trường phù hợp, các vùng kinh tế có thể giữ vai trò quan trọng trong tạo thuận lợi đầu tư và hỗ trợ các cụm công nghiệp phát triển.

áo cáo được chuẩn bị theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa Ban Thư ký ASEAN và UNCTAD. Số liệu thống kê cho thấy FDI vào ASEAN năm 2016 vẫn cao mặc dù có giảm nhẹ xuống 97 tỷ USD. Tuy nhiên, Tổng Thư ký ASEAN cho rằng, đó là xu hướng suy giảm chung của dòng FDI toàn cầu vào các nền kinh tế đang phát triển. Dòng FDI từ hầu hết các đối tác đối thoại của ASEAN và nội khối ASEAN đã tăng, riêng đầu tư nội khối chiếm 25% FDI vào khu vực. Song, sự gia tăng này chưa đủ để giúp vượt qua mức giảm.

Ấn phẩm “50 năm ASEAN: dấu mốc lịch sử về FDI và MNEs trong ASEAN” nhấn mạnh tiến triển của ASEAN trong thu hút vốn FDI trong hơn 50 năm qua, từ một trong nhiều khu vực đang phát triển tìm kiếm nhà đầu tư quốc tế thành một khu vực lựa chọn của nhiều doanh nghiệp đa quốc gia (MNE). Báo cáo này cho thấy sự chuyển biến mạnh của ASEAN từ một khu vực nghèo nàn với rất ít FDI, thương mại hàng hóa là cơ bản trở thành một khu vực phát triển trong kỷ nguyên số hóa. Các MNE hoạt động trên khắp thế giới, có các hoạt động trong các ngành, nghề và kinh doanh khác nhau, giữ vai trò ưu thế trong khu vực và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. ASEAN chỉ là một khu vực đang phát triển với mức độ đa dạng trong hội nhập khu vực cũng như chuỗi giá trị, mà chủ yếu do các MNE và doanh nghiệp nước ngoài đi đầu. 

Cả hai ấn phẩm đều được sự hỗ trợ của Chính phủ Australia thông qua Chương trình Hợp tác phát triển ASEAN - Australia giai đoạn II (AADCP II).

Nguồn: báo công thương

Tin liên quan