Skip to main content

Công ty TNHH Long Vân

Công ty TNHH Long Vân

Địa chỉ

Công ty TNHH Long Vân

Số điện thoại

029.3852848

Loại hình kinh doanh

Công ty TNHH

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ khác

Giấy phép kinh doanh

1602000031

Nguyễn Thị Thu Vân

Ngành nghề kinh doanh

- XD các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng.
- San tạo mặt bằng.